ΕΤΑΙΡΟΙ

foodstandard AE

Η foodstandard είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ποιότητας, οργάνωσης, marketing και σύνταξης µελετών τόσο στο χώρο των τροφίµων και των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, όσο και στους εµπλεκόµενους φορείς στη διατροφική αλυσίδα. Από την ίδρυση της έως σήµερα, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και τον ευρύτερο κλάδο των τροφίµων. Τέλος, χάρη στις ιδέες και τις εφαρµογές του υψηλά καταρτισμένου προσωπικού της συμβάλλει ώστε οι πελάτες να αξιοποιούν ευκαιρίες, να καινοτοµούν και να παράγουν εξαιρετικά αποτελέσµατα.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με το ΠΔ 408/1994, βάσει του οποίου καταργήθηκε το Εργαστήριο Γεωργικών Βιομηχανιών και στη θέση του ιδρύθηκαν τα Εργαστήρια Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών και Μηχανικής Τροφίμων και Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Μικροοργανισμοί οι οποίοι εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (παθογόνοι και μη-παθογόνοι).
  • Μέθοδοι προσδιορισμού των μικροοργανισμών των τροφίμων.
  • Υγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων
  • Τεχνολογία παραγωγής ζυμωμένων προϊόντων και καθαρών καλλιεργειών για την παραγωγή αυτών.
  • Εφαρμογές των βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της Βιομηχανίας τροφίμων.

Με βάση συνεπώς τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εμφανίζουν ένα «διττό» σκοπό: αφενός μεν τον έλεγχο των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών (παθογόνοι και μη-παθογόνοι) οι οποίοι ενδέχεται να ευρίσκονται στα τρόφιμα, αφετέρου δε την ελεγχόμενη χρήση των διαφόρων μικροοργανισμών προκειμένου να παραχθούν τρόφιμα ή άλλα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ

ΣΤΕΡΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας ιδρύθηκε το 1985 και αριθμεί  περί τα 200 μέλη. Σε ετήσια βάση παράγει 1000 τόνους εξαιρετικού παρθένου ΠΟΠ ελαιόλαδου ενώ διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης ελαιόλαδου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό, τη γνώση και την παράδοση. Πρωταρχικός στόχος του Συνεταιρισμού είναι μέσα από την ισότιμη συνεργασία να προάγει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του. Θέτοντας αυστηρά πρότυπα στο τομέα της παραγωγής ελαιολάδου, οδηγείται σε επέκταση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της εμφιάλωσης /τυποποίησης, φιλοδοξώντας να γίνει ευρύτερα γνωστός στους καταναλωτές που επιθυμούν να απολαύσουν προϊόντα αρίστης ποιότητας.