ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Ε.Ε.1 Συγκομιδή και πραγματοποίηση δειγματοληψίας

  Π.1 Συγκομιδή και παράδοση δειγμάτων

 • Ε.Ε.2 Καταγραφή των μικροβιολογικών χαρακτηριστικών κατά τη ζύμωση της φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών με χρήση διαφορετικών χλωριούχων αλάτων

  Π.2 Αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων

 • Ε.Ε.3 Καταγραφή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών κατά τη ζύμωση της φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών με χρήση διαφορετικών χλωριούχων αλάτων

  Π.3 Αποτελέσματα των φυσικοχημικών αναλύσεων

 • Ε.Ε.4 Αξιολόγηση της οργανοληπτικής ποιότητας των ζυμώσεων

  Π.4 Οργανοληπτική αξιολόγηση των ζυμωμένων ελιών

 • Ε.Ε.5 Προβολή και διάχυση των ευρημάτων του έργου

  Π.5 Διοργάνωση ημερίδας, σχεδιασμός ιστοσελίδας, σχεδιασμός προωθητικού υλικού